Bezienswaardigheden Buitenkaag

Buitenkaag is een dorp gelegen aan de Kagerplassen in het meest zuidelijke punt van de polder. Om het dorp Kaag te bereiken, moet men op de veerpont in Buitenkaag stappen. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle bezienswaardigheden in Buitenkaag.

De Leeghwater

Op de Buitenkaag heeft de vooruitgang haar sporen nagelaten. Wat eigenlijk een echt monument had moeten zijn, het voormalig stoomgemaal "De Leeghwater" is slechts een weinig indrukwekkend, maar wel functioneel overblijfsel van het oorspronkelijke stukje bouwkunst. Tot 2009 moest worden vastgesteld dat de restanten matig werden onderhouden; in 2009 heeft een degelijke onderhoudsbeurt het exterieur echter weer op niveau gebracht. Om het het oorspronkelijke plaatje te zien, moet u echt een bezoekje brengen aan de Cruquius. Dankzij deskundige en gedreven vrijwilligers staat daar het vitale stukje infrastructuur dat met de Lijnden en Leeghwater, van "het" Haarlemmermeer "de" Haarlemmermeer hielp maken. Het Leeghwatergebouw herbergt een tweetal forse diesels die elk een waterpomp aandrijven. Als dat nodig is helpen zij het peil van het oppervlaktewater van "de" Haarlemmermeer op het gewenste niveau te brengen. Vaak wordt echter bij de Leeghwater water "ingelaten" om het bij de Lijnden weer 'uit te slaan'. Daarmee wordt de Haarlemmermeer qua water ververst: zouten en andere mineralen worden afgevoerd naar zee en het water in de polder blijft kwalitatief op niveau: een van de taken van de beheerder van ons water, het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Daggelderswoningen

Aan de rand van de polder, dus op de ringvaartdijk werden huisjes gebouwd voor de arbeiders (ook wel polderjongens genoemd) die de ontwikkeling van de Meer mogelijk maakten. De plaatjes laten enige van die huisjes zien. Tegenwoordig is zo'n oud dijkhuisje het domicilie van slechts één – en qua omvang modern, dus klein - gezin. In vroeger dagen leefden onder dat minuscule dakje twee gezinnen, en niet van het miniformaat dat we tegenwoordig normaal vinden. Steller dezes heeft in 1948 met zijn ouders en twee broertjes gewoond in het linkse deel van Lisserdijk 42. Rechts voor de kijker, woonde een meneer Cuvelier. Ons huisje bestond uit een (voor)kamer, van waaruit je via het drietredentrapje in de keuken kwam. Dan was er een trap naar de zolder waar iedereen sliep. Gordijnen tussen de bedden gaven privacy, maar dat was een begrip dat toen nog nauwelijks een rol van belang speelde. Het toilet, de plee, stond los van het huis. Daar moest je voor naar buiten ... 's winters dus de vrieskou in. Er zat overigens wel een hartje in de deur.

H. Joannes Evangelist

Van beduidend latere datum dan voorgaande arbeiderswoninkjes is de Rooms-Katholieke kerk die is toegewijd aan H. Joannes Evangelist. Kerk en pastorie staan echter wel op de lijst van gemeentelijke monumenten. Beseft moet echter worden dat Haarlemmermeer als gemeente nog maar bestaat sinds 1855. De kerk en de pastorie, die vlak voor de tweede wereldoorlog werden gebouwd vormen derhalve een gezichtsbepalend element in de gemeente en zeker in het zuidelijke deel van de Haarlemmermeer. Het parochiebestuur doet er alles aan om invulling te geven aan de overigens vrijwillig geaccepteerde rol van gemeentemonument. De recent aangebrachte geluidsisolatie werd niet volledig door de Projectgroep Geluidisolatie [PROGIS] gedekt. Het parochiebestuur heeft echter ook de niet voor subsidie in aanmerking komende werkzaamheden laten uitvoeren, om met name de monumentfunctie te waarborgen. De penningmeester van het parochiebestuur hoopt dat zij daarvan iets terugziet ...

De Meiboom

Sedert mei 2003 is in de Haarlemmermeerse kern Buitenkaag een zogenaamde Meiboom geplaatst. Niet bepaald een historisch belangrijke waarneming maar wel (het begin van) een stukje traditie.

Ooievaarsnest

Het ooievaarsnest is in 2006 geplaatst op initiatief van de dubbeldorpse – Buitenkaagse en Kaagse - gemeenschap. De locatie is waarschijnlijk niet interessant genoeg of van een te geringe hoogte. Ooievaars uit de regio hebben nog geen interesse getoond, waardoor het nest voorshands niet door ooievaars wordt bewoond.

WEBCAMS

Bekijk de webcams