Bezienswaardigheden Kaag

Het dorp Kaag, ook wel De Kaag genoemd, is gelegen op het Kagereiland. De naam is afgeleid van Kaghe of Caghe, wat buitendijks land betekent. Tot in de zestiende eeuw was Kaag het grootste dorp van de gemeente Alkemade. Hieronder vindt u alle bezienswaardigheden van het dorp.

Tante Kee, Julianalaan 14

Een familie Zwetsloot woonde hier in vroeger dagen en had er een kruidenierszaak waar later ook gedestilleerd over de toonbank ging. Door een speciale opeenvolging van gebeurtenissen begon de familie in het pand ook een pannenkoekenrestaurant dat verder uitgroeide tot een compleet restaurant. Dit leverde zoveel activiteiten op dat het winkeltje werd gesloten. De familie Zwetsloot is enige decennia geleden vertrokken van Kaag en hun restaurant werd voortgezet door verschillende uitbaters. Momenteel wordt Tante Kee beheerd door Raymond Reeb en Kim Edwards en zij voeren daarbij de vlag van Les Jeunnes Restaurateurs.

Voor de verbouwing en uitbreiding van de keuken was in de noordwand van het voormalige winkeltje een gevelsteen zichtbaar. Deze is nu door de uitbreiding aan het gezicht ontrokken, maar nog wel aanwezig. De gevelsteen "De Meermin" is afkomstig uit de gevel van een daggelderswoning van boer Nell [Julianalaan 12]. Hij verkocht het huisje aan de heer J.H.C. Voorhoeve uit Den Haag die het kunstwerkje, gemaakt door Pam G. Rueter in de gevel liet metselen. Tante Kee kreeg waarschijnlijk bij de afbraak van het huisje, "De Meermin" in handen. We moeten het verder doen met een foto en uiteraard het prachtig gerestaureerde en uitgebreide pand.

Julianalaan 18

Na Tante Kee volgt het als woonhuis in gebruik zijnde oude boerderijtje waar ooit een familie Loogman een groentehandel had. Ook van het water vormt dit pand met de buren, Tante Kee en nummer 20-22en het doorkijkje naar de Nederlands Hervormde Kerk een van de prachtig stukjes Kaag.

 

Nederlands Hervormde Kerk, Julianalaan 7

Tegenover de kerkwijk – het insteekhaventje dat uitkomt op het Gravenwater – staat het Nederlands Hervormde kerkje. Deze kerk staat hier sinds 1873. Voor de reformatie stond hier een kapel toegewijd aan Maria Magdalena, die behoorde bij de R.-K. parochie van Sassenheim. De Protestantse gemeente op Kaag is ouder dan het huidige kerkje en dat geldt ook voor verschillende waardevolle voorwerpen die nog uit de vroegere kapel stammen. Zo is er een zilveren avondmaalstel uit1654, tinwerk en de koperen lezenaar uit de 18de eeuw, een Statenbijbel die in 1729 bij Pieter en Jacob Keur in Dordrecht werd gedrukt en een voorzangersbijbel uit 1768, afkomstig uit de Amstelkerk in Amsterdam. In de kerk hangen twee koperen kronen evneeens uit de 18de eeuw. Eén ervan heeft drie schildjes met het wapen van Wassenaar, een boeier onder zeil, voorzien van vlaggen en de naam Johannes Huybertse van Daale erop. De luidklok, door P.Hemony in 1675 gegoten in Amsterdam en het uurwerk, inmiddels wel gerestaureerd, zijn ook ouder dan de kerk zelf.

De luidklok werd op 28 april 1943 door de bezetter uit de toren gehaald om net als veel andere exemplaren als grondstof te dienen voor de Nazi-oorlogsindustrie. De schipper die het transport verzorgde, liet zijn schip zinken op het IJsselmeer. Na de oorlog werden schip en ladinggeborgen en in 1946 hing de klok weer in de toren.

De kleine, maar actieve gemeente ontwikkelt verschillende activiteiten. Iedere zondag om 10.00 uur wordt er een dienst gehouden. Indien u persoonlijk contact wenst met de predikant of leden van de Kerkenraad over de begraafplaats, gebruik van de gebouwen of anderszins, kan de website www.protestantsegemeentekaag.nl u terzake nader informeren.

Julianalaan 20-22

Wederom een zeer goed onderhouden pandje. Ditmaal geen replica maar een grondig gerestaureerd huisje. In vroeger dagen heeft ene professor Visser er met zijn gezin gewoond. Hij heeft de toen nog twee huisjes in oude stijl hersteld en de huidige bewoners hebben de restauratie doorgevoerd en de twee nummers gehandhaafd. Zowel van het water als van de weg een sieraad voor Kaag.

Julianalaan 26

Hier woont de laatste beroepsvisser van het eiland: dhr J.A.van Nieuwkoop. Vroeger werd dit huisje door twee families bewoond en werd hier ook een postkantoortje gerund. Dit ging later naar de Buitenkaag, maar ook daar is het inmiddels weggesaneerd. Naar het bouwjaar van dit huisje kunnen we slechts gissen, oud is het wel. Ook de iets over de weg gegroeide eik heeft een imposante leeftijd. Aanvaringen met verschillende voertuigen hebben deze stoere eik weliswaar beschadigd,hij is echter steeds als winnaar uit de strijd gekomen. De gevel van het pitoreske schuurtje helt bedenkelijk voorover.

"Vogelskamp", voorheen "Lombok"

De geschreven geschiedenis van dit eilandje gaat terug tot 1525. Het behoorde tot het bezit van de Abdij van Rijnsburg en werd tenminste tot 1895 verpacht als bosperceel. Dus voor de houtproductie. Latere eigenaars boerden op het eiland. Het hooi voor het vee werd per praam aangevoerd. Uit die tijd stamt een briefkaart waarop het eilandje de naam "Lombok" droeg. Momenteel heeft het slechts een woonbestemming en er worden sloepen en zeilboten afgemeerd.

Op de oude topografische kaarten van het eiland is sprake van een brug als verbinding met Kaag. Tegenwoordig gebruiken de bewoners een voetgangerspontje dat met de hand wordt overgedraaid.

Het Kaagse "oog van de naald"

De Julianalaan is beperkt tot voertuigen met een maximale breedte van 2.20 m. De bottle neck bevindt zich tussen Julianalaan 17 en Julianalaan 30 ["De oude zeilmakerij"] waar ooit Brugt de Ruiter woonde. Op 17 woonden vroeger een familie Zwetsloot, later trok ene Adriaan Elstgeest die met dochter Cor trouwde bij hen in. Deze Zwetsloten zijn allen inmiddels vertrokken en/of overleden.

Julianalaan 19, Budgethotel Orion

In de voormailige jeugdherberg is na grondige restauratie en substantiële uitbreiding het budgethotel Orion gevestigd. Over de parkeerplaats heb je hier een prachtig zicht op de polder en de Kagermolenbij de Keverhaven. De oevers van de Keverhaven hebben onlangs groot onderhoud ondergaan. De haven biedt jachten en boten gratis afmeermogelijkheden.

"De Oude School", Julianalaan 36

Hier stond inderdaad de oude dorpsschool en het huidige pand is een zeer goed geslaagde replica. Het originele schoolgebouwtje had geen dakkapellen en blinden, die zijn later aangebracht. De huidige bewoners hebben de kleur van de luiken aangepast. Het waren enige jaren geleden rode zandlopers op een wit vlak. Achter de drie ramen bevonden zich in de schoolfase twee klassen en achter het huis was een speelplaatsje. Vanaf de weg heb je over de parkeerplaats en de tuin een aardig zicht op de plas.

Julianalaan 25

Het schattige huisje van de familie Biemond is oorspronkelijk een zogenaamde daggelderswoning uit het begin van de 19de eeuw. De vaste knechten van boer Nell [Julianalaan 13] pleegden hier te wonen. Ooit stond op de plaats van "De Overkant" [Julianalaan 21] een soortgelijk huisje dat werd bewoond door de familie van Nieuwkoop. Hier heeft de modernisering echter toegeslagen.

Julianalaan 42

Vroeger woonde hier de nachtwaker van Kaag. Deze familie Vlugt had ook wat vee. Op de plaats van de bomen, links tegen het water, stond daartoe een hooiherg. Vlugt verkocht ook petroleum. De laatste vaste bewoner was een bekende Kager, Karel Brunt. Het huisje wordt in vrijwel iedere fotoserie over Kaag opgenomen en ontbreekt dan ook niet in deze opsomming. Het is een schitterend plekje, dat bij harde (zuid)westenwind alle geneugten van de lage wallen biedt.

Zuivelboerderij Van Ruiten, Julianalaan 29

Een stukje karakteristiek Kaag, de boerderij van de familie Van Ruiten. Met het recent nieuw rietgedekte dak staat deze oude boerderij er weer prima bij.

WEBCAMS

Bekijk de webcams